Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

ICT project for Jora Primary School

Základné informácie

Financujúci subjekt Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Prijímajúca krajina Keňa
Impl. subjekt Kasigau Wildlife Trust
Kód impl. subjekt MVO v rozvojovej krajine
Geo lokácia
  Zemepisná dĺžka
  Zemepisná šírka
Dátum zazmluvnenia záväzku 18.06.2013
Dátum ukončenia záväzku 30.09.2014
Mena EUR
Stav Schválené OECD

Popis

Nákup počítačov a ďalších technických pomôcok na zlepšenie vzdelávacieho procesu pre ZŠ Jora.

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2013 5 000 € 3 500 €
2014 0 € 1 500 €
Spolu 5 000 € 5 000 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Primárne vzdelanie 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu ICT project for Jora Primary School voči implementujúcemu subjektu a typu pomoci

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
ICT project for Jora Primary School 5 000 €
Ostatné filtrované pomoci 519 408 739 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región