Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

Amani Kibera ECD Center

Základné informácie

Financujúci subjekt Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Prijímajúca krajina Keňa
Impl. subjekt Amani Kibera Community Based Organization
Kód impl. subjekt MVO v rozvojovej krajine
Geo lokácia
  Zemepisná dĺžka
  Zemepisná šírka
Dátum zazmluvnenia záväzku 26.06.2013
Dátum ukončenia záväzku 06.10.2014
Mena EUR
Stav Schválené OECD

Popis

Vybaviť vzdelávacie centrum školskými potrebami a technickými pomôckami

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2013 5 000 € 3 500 €
2014 0 € 1 500 €
Spolu 5 000 € 5 000 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Vzdelávacie zariadenia a školenia 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Amani Kibera ECD Center voči implementujúcemu subjektu a typu pomoci

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Amani Kibera ECD Center 5 000 €
Ostatné filtrované pomoci 519 408 739 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región