Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

Making monthly Bulletin

Základné informácie

Financujúci subjekt Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Prijímajúca krajina Kosovo
Impl. subjekt
Kód impl. subjekt MVO v rozvojovej krajine
Geo lokácia
  Zemepisná dĺžka
  Zemepisná šírka
Dátum zazmluvnenia záväzku 27.06.2013
Dátum ukončenia záväzku 27.12.2013
Mena EUR
Stav Schválené OECD

Popis

Nákup 4 PC, 2 tlačiarne, fotoaparát a videoprojektor

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2013 4 480 € 4 480 €
Spolu 4 480 € 4 480 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Vzdelávacie zariadenia a školenia 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Making monthly Bulletin voči implementujúcemu subjektu a typu pomoci

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Making monthly Bulletin 4 480 €
Ostatné filtrované pomoci 500 744 741 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región