Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

Budovanie kapacít na reformu energetického sektora Ukrajiny

Základné informácie

Financujúci subjekt Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Prijímajúca krajina Ukrajina
Impl. subjekt Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku
Kód impl. subjekt MVO v donorskej krajine
Geo lokácia Novo-Ukrainka, UA
  Zemepisná dĺžka 35.99292
  Zemepisná šírka 47.93806
Dátum zazmluvnenia záväzku 21.10.2015
Dátum ukončenia záväzku 28.02.2017
Mena EUR
Stav Reportované do OECD

Popis

Celkovým cieľom projektu je podpora reformného procesu na Ukrajine v oblasti zvyšovania energetickej efektívnosti a využívania obnoviteľných zdrojov energie. Cieľom projektu je odovzdať skúsenosti SR ukrajinským partnerom v spomínanej oblasti vrátane skúseností z implementácie príslušnej legislatívy a programov EÚ, ich transpozície do národnej legislatívy, ako aj prezentácie úspešne implementovaných projektov na lokálnej a regionálnej úrovni. Projekt prispeje k zvýšeniu kvalifikovanosti ministerských úradníkov zodpovedných za implementáciu asociačnej dohody i prístupového protokolu k Energetickému spoločenstvu, zástupcov ukrajinských miest a obcí v oblasti EÚ acquis, programov zameraných na zvyšovanie energetickej efektívnosti a využívania OZE, vrátane prezentácie úspešných projektov v SR, ako aj zvýšeniu verejnej informovanosť v Ukrajine o politikách EÚ v danej oblasti. V rámci projektu vytvoríme 3 tréningové moduly, z ktorých každý bude mať špecifickú cieľovú skupinu – 1. ministerskí úradníci; 2. zástupcovia ukrajinských miest a obcí (starostovia, primátori); 3. odborná i laická verejnosť. Kľúčovými výstupmi projektu bude okrem spracovanej metodológie jednotlivých tréningových modulov a ich organizácie/realizácie aj spracovanie publikácie so skúsenosťami vyšehradských krajín v oblasti energetickej efektívnosti a využívania obnoviteľných zdrojov, ako aj monitoring aktivít ministerstva energetiky Ukrajiny v danej oblasti. Informácie o projektových aktivitách budú prezentované na webových stránkach žiadateľa i partnera. Výstupom bude i mediálna prezentácia projektu, témy projektu, ako aj tím na Ukrajine schopný dlhodobo pôsobiť s cieľom naplniť celkový cieľ projektu.

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2015 98 736 € 15 000 €
2016 0 € 73 806 €
2017 0 € 8 396 €
Spolu 98 736 € 97 202 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Energetická politika a administratívne riadenie 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Budovanie kapacít na reformu energetického sektora Ukrajiny voči implementujúcemu subjektu a typu pomoci

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Budovanie kapacít na reformu energetického sektora Ukrajiny 97 202 €
Ostatné filtrované pomoci 402 573 245 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región