Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

Budovanie kapacít NAPA pre otvorenú miestnu správu a samosprávu

Základné informácie

Financujúci subjekt Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Prijímajúca krajina Ukrajina
Impl. subjekt NISPAcee
Kód impl. subjekt MVO v donorskej krajine
Geo lokácia Ukraine, UA
  Zemepisná dĺžka 32.0
  Zemepisná šírka 49.0
Dátum zazmluvnenia záväzku 13.11.2015
Dátum ukončenia záväzku 15.10.2017
Mena EUR
Stav Reportované do OECD

Popis

Celkovým cieľom projektu je otvorená miestna správa a samospráva na Ukrajine.

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2015 99 561 € 0 €
2016 0 € 58 562 €
2017 0 € 40 592 €
Spolu 99 561 € 99 154 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Politika verejného sektora a administratívne riadenie 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Budovanie kapacít NAPA pre otvorenú miestnu správu a samosprávu voči implementujúcemu subjektu a typu pomoci

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Budovanie kapacít NAPA pre otvorenú miestnu správu a samosprávu 99 154 €
Ostatné filtrované pomoci 519 408 739 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región