Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

  • DEV
  • >
  • Bilaterálna spolupráca
  • >
  • Bezodpadové spracovanie nebezpečných biologických odpadov na produkty vhodné pre intenzívne ekologické poľnohospodárstvo

Bezodpadové spracovanie nebezpečných biologických odpadov na produkty vhodné pre intenzívne ekologické poľnohospodárstvo

Základné informácie

Financujúci subjekt Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Prijímajúca krajina Moldavsko
Impl. subjekt ROKOSAN s.r.o.
Kód impl. subjekt Súkromný investor v krajine poskytovateľa
Geo lokácia Republic of Moldova, MD
  Zemepisná dĺžka 28.58333
  Zemepisná šírka 47.25
Dátum zazmluvnenia záväzku 14.11.2016
Dátum ukončenia záväzku 30.06.2017
Mena EUR
Stav Schválené OECD

Popis

Projekt je zameraný na osvetu a predstavenie najnovších inovatívnych technológii spracovania nebezpečných biologických odpadov do produktov využívaných v intenzívnom ekologickom poľnohospodárstve – v rastlinnej výrobe (RV) a špecializovanej RV. Cieľom projektu je ukázať praktické riešenia v kontexte na aproximáciu európskej legislatívy v programovej krajine – Moldavsko, ktorá doposiaľ nemá vyriešenú problematiku likvidácie nebezpečných biologických odpadov čím bezprostredne ohrozuje životné prostredie obyvateľov.

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2016 50 000 € 0 €
2017 0 € 45 997 €
Spolu 50 000 € 45 997 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Nakladanie s odpadmi / likvidácia 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Bezodpadové spracovanie nebezpečných biologických odpadov na produkty vhodné pre intenzívne ekologické poľnohospodárstvo voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Bezodpadové spracovanie nebezpečných biologických odpadov na produkty vhodné pre intenzívne ekologické poľnohospodárstvo 45 997 €
Ostatné filtrované pomoci 636 226 434 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región