Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

Amenities of the Kindergarten

Základné informácie

Financujúci subjekt Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Prijímajúca krajina Gruzínsko
Impl. subjekt Friends Club of Slovakia
Kód impl. subjekt MVO v rozvojovej krajine
Geo lokácia Georgia, GE
  Zemepisná dĺžka 43.4999
  Zemepisná šírka 41.99998
Dátum zazmluvnenia záväzku 09.09.2016
Dátum ukončenia záväzku 09.03.2017
Mena EUR
Stav Reportované do OECD

Popis

Cieľom mikrograntu je propagovať a šíriť slovenskú kultúru a tradície vo verejnej škôlke v Sagurame.

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2016 6 010 € 4 207 €
2017 0 € 1 803 €
Spolu 6 010 € 6 010 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Predškolské vzdelávanie 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Amenities of the Kindergarten voči implementujúcemu subjektu a typu pomoci

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Amenities of the Kindergarten 6 010 €
Ostatné filtrované pomoci 519 408 739 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región