Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

Budovanie informatických zručností angolskej mládeže

Základné informácie

Financujúci subjekt Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Prijímajúca krajina Angola
Impl. subjekt SAVIO o.z.
Kód impl. subjekt MVO v donorskej krajine
Geo lokácia Luanda, AO
  Zemepisná dĺžka 13.23432
  Zemepisná šírka -8.83682
Dátum zazmluvnenia záväzku 21.07.2017
Dátum ukončenia záväzku 30.11.2018
Mena EUR
Stav Reportované do OECD

Popis

Hlavným cieľom predkladaného projektu je prispieť k budovaniu kapacít slovenskej mládeže. Vďaka jednoročnej dobrovoľníckej službe v Angole získa dobrovoľník mnohé zručnosti a schopnosti, ktoré prispejú k osobnostnému rastu dobrovoľníka, úspešnej ekonomickej integrácii a aktívnemu a zodpovednému občianstvu. Špecifickými cieľmi je prispieť k budovaniu informatických zručností mládeže v angolskej Luande a podporiť miestne aktivity s deťmi ulice. Dobrovoľník bude na mieste výkonu dobrovoľníckej služby zodpovedný za vyučovanie informatiky u stredoškolákov a vysokoškolákov, zároveň bude zapojený do pravidelných aktivít s deťmi ulice.

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2017 9 904 € 7 923 €
Spolu 9 904 € 7 923 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Základné životné zručnosti pre mládež a dospelých 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Budovanie informatických zručností angolskej mládeže voči implementujúcemu subjektu a typu pomoci

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Budovanie informatických zručností angolskej mládeže 7 923 €
Ostatné filtrované pomoci 402 573 245 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región