Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

Centrum Nepoškvrneného Srdca Panny Márie - The Gift of Love

Základné informácie

Financujúci subjekt Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Prijímajúca krajina Uganda
Impl. subjekt Slovenská katolícka charita
Kód impl. subjekt MVO v donorskej krajine
Geo lokácia Adjumani, UG
  Zemepisná dĺžka 31.7909
  Zemepisná šírka 3.37786
Dátum zazmluvnenia záväzku 18.08.2017
Dátum ukončenia záväzku 30.11.2018
Mena EUR
Stav Reportované do OECD

Popis

Cieľom projektu je podpora rozvoja regiónu, ktorý je charakteristický vysokým výskytom HIV a veľkým množstvom utečencov z Južného Sudánu. Aktivity, ktoré majú napomôcť dosiahnutiu cieľa, zahŕňajú poskytovanie zdravotnej a psychosociálnej starostlivosti, nutrične vyváženej stravy a zabezpečenie pravidelnej školskej dochádzky pre HIV pozitívne siroty a polosiroty v regióne Adjumani. Medzi ciele takisto patrí poskytovanie predškolského vzdelávania pre deti z chudobných rodín alebo špecializovaného vzdelávania pre mladých ľudí. Dobrovoľník sa počas svojho pobytu v krajine bude venovať spolukoordinačným aktivitám centra a bude pomáhať pri reportovaní projektových aktivít Slovenskej katolíckej charity s cieľom zlepšovať chod a fungovanie centra a podmienok pre deti, zamestnancov a ďalších dobrovoľníkov. Dobrovoľník bude tráviť čas s deťmi vo forme rôznych poobedných a večerných doučovaní alebo voľnočasových aktivít. Okrem toho bude dobrovoľník poskytovať výučbu anglického jazyka deťom v predškolskom veku, školákom a aj dospelým. Súčasťou dobrovoľníkových aktivít bude aj terénna práca v rámci projektu Adopcia na diaľku®, kde bude pomáhať pri výbere detí do programu, vyplácaní školného, rozdávaní priamej potravinovej pomoci alebo monitorovaní vývoja projektu.

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2017 4 750 € 3 800 €
Spolu 4 750 € 3 800 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Primárne vzdelanie 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Centrum Nepoškvrneného Srdca Panny Márie - The Gift of Love voči implementujúcemu subjektu a typu pomoci

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Centrum Nepoškvrneného Srdca Panny Márie - The Gift of Love 3 800 €
Ostatné filtrované pomoci 402 573 245 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región