Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

Dobrovoľník 2 pre Lesotho, St. Cecilia Orphanage, Ha Buasono

Základné informácie

Financujúci subjekt Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Prijímajúca krajina Lesotho
Impl. subjekt Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
Kód impl. subjekt Univerzita, vysoká škola alebo iná školiaca inštitúcia, výskumná inštitúcia alebo think-tank
Geo lokácia Kingdom of Lesotho, LS
  Zemepisná dĺžka 28.25
  Zemepisná šírka -29.5
Dátum zazmluvnenia záväzku 28.08.2017
Dátum ukončenia záväzku 30.06.2018
Mena EUR
Stav Reportované do OECD

Popis

Sirotinec St. Cecilia Orphanage v Ha Buasono sa zaoberá poskytovaním zdravotnej a sociálnej starostlivosti pre siroty v Lesothe. Projekt má dlhú úspešnú tradíciu, vznikol už v roku 2005 a venuje sa deťom medzi 6 a 16 rokom. Experti Vysokej školy sv. Alžbety, ktorí sa tomuto projektu venujú, poskytujú deťom zdravotnú a sociálnu starostlivosť v spolupráci s miestnymi pracovníkmi. Okrem toho je rovnako zabezpečená školská dochádzka, mimoškolské aktivity, zdravotné kontroly a príprava na život po opustení sirotinca. Predkladaný projekt predstavuje vhodné prostredie pre dobrovoľnícku činnosť a poskytuje primerané podmienky. Aktivity dobrovoľníka budú pod dohľadom pracovníka Vysokej školy sv. Alžbety. Projekt je takisto zameraný na podporu budovania kapacít, v oblasti sa totiž nenachádza dostatok expertov a sociálnych pracovníkov. Dobrovoľník sa bude zúčastnovať na sociálnych aktivitách v sirotinci, organizovať voľnočasové aktivity detí a dobrovoľné vzdelávanie za účelom lepšej integrácie detí do spoločnosti. Rovnako bude prispievať k analýze jednotlivých činností a komunikovať so sociálnym pracovníkom zo Slovenska. Cieľom pôsobenia slovenského dobrovoľníka na tomto projekte je získanie vedomostí a praktických skúseností pri realizácií projektu v rozvojovej krajine v multi-kulturálnom prostredí. Počas pobytu budú získavané fotografie a informácie o deťoch a projekte, ktoré sa využijú pri propagácii slovenskej rozvojovej pomoci.

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2017 7 200 € 5 760 €
Spolu 7 200 € 5 760 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Primárne vzdelanie 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Dobrovoľník 2 pre Lesotho, St. Cecilia Orphanage, Ha Buasono voči implementujúcemu subjektu a typu pomoci

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Dobrovoľník 2 pre Lesotho, St. Cecilia Orphanage, Ha Buasono 5 760 €
Ostatné filtrované pomoci 519 330 234 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región