Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

Dobrovoľník 3 pre Malindi, Keňa

Základné informácie

Financujúci subjekt Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Prijímajúca krajina Keňa
Impl. subjekt Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
Kód impl. subjekt Univerzita, vysoká škola alebo iná školiaca inštitúcia, výskumná inštitúcia alebo think-tank
Geo lokácia Malindi, KE
  Zemepisná dĺžka 40.11692
  Zemepisná šírka -3.21799
Dátum zazmluvnenia záväzku 27.10.2017
Dátum ukončenia záväzku 15.09.2018
Mena EUR
Stav Reportované do OECD

Popis

Ushirikiano Centrum poskytuje vzdelávaciu, sociálnu a nutričnú podporu pre ľudí v núdzi a komplexnú starostlivosť pre ľudí nakazených HIV vírusom. Centrum sa venuje edukačnému, sociálnemu a malnutričnému projektu a zároveň prevádzkuje aj HIV mobilnú jednotku. V rámci vzdelávania poskytuje formálne a neformálne vzdelávanie, rôzne lekcie a aktivity pre deti a počítačové lekcie pre študentov stredných škôl. Dobrovoľník sa bude venovať edukačným a voľnočasovým aktivitám detí, bude identifikovať deti vhodné pre stredoškolské vzdelanie a participovať na logistickom zabezpečení projektu, činnosti antimalnutričných centier a HIV centra a pomáhať pri realizácií adopcií na diaľku.

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2017 7 200 € 5 760 €
Spolu 7 200 € 5 760 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Predškolské vzdelávanie 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Dobrovoľník 3 pre Malindi, Keňa voči implementujúcemu subjektu a typu pomoci

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Dobrovoľník 3 pre Malindi, Keňa 5 760 €
Ostatné filtrované pomoci 500 744 741 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región