Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

Dobrovoľník pre Nairobi 3

Základné informácie

Financujúci subjekt Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Prijímajúca krajina Keňa
Impl. subjekt Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
Kód impl. subjekt Univerzita, vysoká škola alebo iná školiaca inštitúcia, výskumná inštitúcia alebo think-tank
Geo lokácia Nairobi, KE
  Zemepisná dĺžka 36.81667
  Zemepisná šírka -1.28333
Dátum zazmluvnenia záväzku 27.10.2017
Dátum ukončenia záväzku 31.08.2018
Mena EUR
Stav Reportované do OECD

Popis

Projekt Kizito v Nairobi sa špecializuje na rehabilitáciu detí ulice a na ich následné začlenenie do spoločnosti, realizuje aj mimoškolské aktivity pre deti. Dobrovoľník sa zoznámi a bude participovať na zabezpečovaní logistických a organizačných servisov slovenského logistického centra, súčasťou ktorého je zabezpečovanie a koordinácia jednotlivých činností. Takisto sa bude zúčastňovať na práci s deťmi ulice v rehabilitačných centrách, kde sa zoznámi s princípmi resocializácie, rovnako bude oboznámený s činnosťou antimalnutričných centier Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Nairobi a bude pomáhať pri ich manažmente. Dobrovoľník získa skúsenosti aj v oblasti lokálneho fundraisingu.

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2017 7 200 € 5 760 €
Spolu 7 200 € 5 760 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Predškolské vzdelávanie 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Dobrovoľník pre Nairobi 3 voči implementujúcemu subjektu a typu pomoci

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Dobrovoľník pre Nairobi 3 5 760 €
Ostatné filtrované pomoci 519 330 234 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región