Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

Centrum Nepoškvrneného Srdca Panny Márie – The Gift of Love

Základné informácie

Financujúci subjekt Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Prijímajúca krajina Uganda
Impl. subjekt Slovenská katolícka charita
Kód impl. subjekt MVO v donorskej krajine
Geo lokácia Adjumani, UG
  Zemepisná dĺžka 31.7909
  Zemepisná šírka 3.37786
Dátum zazmluvnenia záväzku 18.07.2017
Dátum ukončenia záväzku 30.04.2018
Mena EUR
Stav Reportované do OECD

Popis

Aktivity dobrovoľníka sú spojené s centrom, ktoré podporuje rozvoj regiónu. Úlohy dobrovoľníka budú viaceré. 1. Spolukoordinovanie aktivít centra; 2. Pomoc pri reportovaní projektových aktivít SKCH; 3. trávenie času s deťmi (poobedné a večerné doučovanie, organizovanie voľnočasových aktivít); 4.Výučba angličtiny – dobrovoľník vyučuje angličtinu deti v predškolskom veku, školákov aj dospelých; 5.Terénna práca Projektu Adopcia na diaľku

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2017 4 750 € 3 800 €
Spolu 4 750 € 3 800 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Primárne vzdelanie 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Centrum Nepoškvrneného Srdca Panny Márie – The Gift of Love voči implementujúcemu subjektu a typu pomoci

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Centrum Nepoškvrneného Srdca Panny Márie – The Gift of Love 3 800 €
Ostatné filtrované pomoci 402 573 245 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región