Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

Budovanie kapacít pre implemnetáciu Rozšírenej zodpovednosti výrobcov v Moladvskej republike

Základné informácie

Financujúci subjekt Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Prijímajúca krajina Moldavsko
Impl. subjekt Slovenská agentúra životného prostredia
Kód impl. subjekt Donorská vláda
Geo lokácia Republic of Moldova, MD
  Zemepisná dĺžka 28.58333
  Zemepisná šírka 47.25
Dátum zazmluvnenia záväzku 09.10.2017
Dátum ukončenia záväzku 30.06.2019
Mena EUR
Stav Reportované do OECD

Popis

projekt je zameraný na zlepšenie životných podmienok a kvality životného prostredia obyvateľov MD. Špecifickým cieľom je efektívny manažment odpadov prostredníctvom zavedenia rozšírenej zodpovednosti výrobcu

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2017 97 092 € 72 819 €
Spolu 97 092 € 72 819 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Nakladanie s odpadmi / likvidácia 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Budovanie kapacít pre implemnetáciu Rozšírenej zodpovednosti výrobcov v Moladvskej republike voči implementujúcemu subjektu a typu pomoci

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Budovanie kapacít pre implemnetáciu Rozšírenej zodpovednosti výrobcov v Moladvskej republike 72 819 €
Ostatné filtrované pomoci 402 573 245 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región