Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

Civil Innovation Hub

Základné informácie

Financujúci subjekt Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Prijímajúca krajina Gruzínsko
Impl. subjekt Research-Intellectual Club “Dialogue of Genrations” (RICDOG)
Kód impl. subjekt MVO v rozvojovej krajine
Geo lokácia Georgia, GE
  Zemepisná dĺžka 43.4999
  Zemepisná šírka 41.99998
Dátum zazmluvnenia záväzku 19.04.2017
Dátum ukončenia záväzku 19.10.2017
Mena EUR
Stav Reportované do OECD

Popis

Cieľom mikrograntu je zvýšiť povedomie medzi mládežou o ich občianskej zodpovednosti prostredníctvom vytvorenia platformy s názvom "Civil Innovation Hub". Predmetná platforma vytvorí priestor a prostredie, kde môžu členovia realizovať nové občianske iniciatívy a taktiež propagovať verejné povedomie občianskeho života a občiansku zodpovednosť v demokracii.

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2017 4 102 € 4 027 €
Spolu 4 102 € 4 027 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Demokratická účasť a občianska spoločnosť 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Civil Innovation Hub voči implementujúcemu subjektu a typu pomoci

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Civil Innovation Hub 4 027 €
Ostatné filtrované pomoci 402 573 245 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región