Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

Cardiac Programme Support For Children

Základné informácie

Financujúci subjekt Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Prijímajúca krajina Keňa
Impl. subjekt Mater Misericordiae Hospital
Kód impl. subjekt Vláda príjemcu
Geo lokácia Republic of Kenya, KE
  Zemepisná dĺžka 38.0
  Zemepisná šírka 1.0
Dátum zazmluvnenia záväzku 24.10.2017
Dátum ukončenia záväzku 24.04.2018
Mena EUR
Stav Reportované do OECD

Popis

Cieľom mikrograntu je zlepšiť kvalitu života deťom zo slumov s vrodenými srdcovými chorobami pomocou špičkových operácií.

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2017 10 000 € 7 000 €
Spolu 10 000 € 7 000 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Rozvoj zdravotníckeho personálu 20.0 %
Základná zdravotná starostlivosť 80.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Cardiac Programme Support For Children voči implementujúcemu subjektu a typu pomoci

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Cardiac Programme Support For Children 7 000 €
Ostatné filtrované pomoci 402 573 245 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región