Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

Classroom for Young AIDs Victims

Základné informácie

Financujúci subjekt Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Prijímajúca krajina Keňa
Impl. subjekt St. Anna’s Day Care Centre for Aged and Orphans
Kód impl. subjekt Vláda príjemcu
Geo lokácia Republic of Kenya, KE
  Zemepisná dĺžka 38.0
  Zemepisná šírka 1.0
Dátum zazmluvnenia záväzku 31.10.2017
Dátum ukončenia záväzku 30.04.2018
Mena EUR
Stav Reportované do OECD

Popis

Cieľom mikrograntu je zlepšiť vzdelávacie podmienky pre deti predškolského veku zo základnej školy. Jedná sa o dokončenie prístavby troch nových tried, hygienických zariadení a úpravu okolia školy. Požadovaný finančný príspevok bude slúžiť na nákup stavebného materiálu.

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2017 9 996 € 6 997 €
Spolu 9 996 € 6 997 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Sanitácia - veľké systémy 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Classroom for Young AIDs Victims voči implementujúcemu subjektu a typu pomoci

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Classroom for Young AIDs Victims 6 997 €
Ostatné filtrované pomoci 402 573 245 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región