Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

Finančný príspevok v odpovedi na základné humanitárne potreby palestínskych utečencov

Základné informácie

Financujúci subjekt Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Prijímajúca krajina Západný breh a pásmo Gazy
Impl. subjekt UNRWA
Kód impl. subjekt Agentúra OSN pre pomoc a prácu v prospech palenstínskych utečencov na Blízkom východe
Geo lokácia Gaza Strip, PS
  Zemepisná dĺžka 31.41667
  Zemepisná šírka 34.33333
Dátum zazmluvnenia záväzku 21.07.2017
Dátum ukončenia záväzku 25.07.2017
Mena EUR
Stav Schválené OECD

Popis

Finančný príspevok v odpovedi na základné humanitárne potreby palestínskych utečencov

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2017 25 000 € 25 000 €
Spolu 25 000 € 25 000 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Utečenci v donorských krajinách 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Finančný príspevok v odpovedi na základné humanitárne potreby palestínskych utečencov voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Finančný príspevok v odpovedi na základné humanitárne potreby palestínskych utečencov 25 000 €
Ostatné filtrované pomoci 636 226 434 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región