Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

Finančný príspevok pre DAC/OECD poskytnutý na podporu programu a rozpočtu 2017-2018

Základné informácie

Financujúci subjekt Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Prijímajúca krajina Bilaterálne, bližšie neurčené
Impl. subjekt OECD
Kód impl. subjekt Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (iba príspevky do zvláštnych fondov pre aktivity v oblasti technickej spolupráce)
Geo lokácia
  Zemepisná dĺžka
  Zemepisná šírka
Dátum zazmluvnenia záväzku 01.12.2017
Dátum ukončenia záväzku
Mena EUR
Stav Reportované do OECD

Popis

Finančný príspevok pre DAC/OECD poskytnutý na podporu programu a rozpočtu 2017-2018

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2017 110 000 € 110 000 €
Spolu 110 000 € 110 000 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Nešpecifikované sektory 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Finančný príspevok pre DAC/OECD poskytnutý na podporu programu a rozpočtu 2017-2018 voči implementujúcemu subjektu a typu pomoci

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Finančný príspevok pre DAC/OECD poskytnutý na podporu programu a rozpočtu 2017-2018 110 000 €
Ostatné filtrované pomoci 519 408 739 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región