Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

UN Women

Základné informácie

Financujúci subjekt Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Prijímajúca krajina Bilaterálne, bližšie neurčené
Impl. subjekt UN Women
Kód impl. subjekt Entita OSN pre rodovú rovnosť a posilňovanie postavenia žien
Geo lokácia
  Zemepisná dĺžka
  Zemepisná šírka
Dátum zazmluvnenia záväzku 18.12.2017
Dátum ukončenia záväzku
Mena EUR
Stav Reportované do OECD

Popis

UN Women

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2017 100 000 € 100 000 €
Spolu 100 000 € 100 000 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Organizácie a inštitúcie na podporu rovnosti žien 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu UN Women voči implementujúcemu subjektu a typu pomoci

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
UN Women 100 000 €
Ostatné filtrované pomoci 519 330 234 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región