Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

  • DEV
  • >
  • Bilaterálna spolupráca
  • >
  • Práva utečencov a vnútorne presídlených osôb: európske skúsenosti a spôsoby ich implementácie

Práva utečencov a vnútorne presídlených osôb: európske skúsenosti a spôsoby ich implementácie

Základné informácie

Financujúci subjekt Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Prijímajúca krajina Ukrajina
Impl. subjekt SME SPOLU
Kód impl. subjekt MVO v donorskej krajine
Geo lokácia Novaya Ukrainka, UA
  Zemepisná dĺžka 37.0
  Zemepisná šírka 46.96667
Dátum zazmluvnenia záväzku 06.10.2017
Dátum ukončenia záväzku 30.09.2018
Mena EUR
Stav Reportované do OECD

Popis

Vojenský konflikt vo východných oblastiach Ukrajiny trvá viac ako tri roky. V dôsledku toho sa z 1,6 milióna ľudí stali vnútorne presídlené osoby (internally dispalced persons, ďalej IDPs). Väčšina týchto osôb sa v súčasnosti nachádza v Charkovskej oblasti, Luhanskom a Doneckom regióne. Táto situácia je pre Ukrajinu úplne nová. Hlavným cieľom projektov je vyvinúť mechanizmy na účinnú integráciu IDPs v miestnej komunite v úzkej spolupráci s osobami, ktoré sú sami IDPs, alebo ktoré priamo zastupujú ich záujmy, centrálne a miestne orgány, alebo inštitúcie občianskej spoločnosti. Špecifické ciele: 1. Integrácia akademickej a pedagogickej elity východnej oblasti Ukrajiny a Krymu (najmä medzi IDPs) do európskeho intelektuálneho priestoru; 2. Zlepšenie poznatkov o medzinárodných štandardoch integrácie a ochrane utečencov a IDPs; 3. Rast povedomia verejnosti a spoločnosti, vládnych úradníkov, inštitúcií občianskej spoločnosti o právach utečencov a IDPs. Výsledky: 1. Vytvorenie tréningového programu šitého na mieru pre IDPs na Ukrajine. 2. Zvýšenie odborného potenciálu IDPs na Ukrajine, najmä právnych odborníkov. 3. Zvýšenie odborného potenciálu predstaviteľov miestnych samospráv v oblasti práv IDPs. Stanovené výsledky budú dosiahnuté nasledovnými aktivitami: 1.1 Študijná cesta 6 ukrajinských expertov na Slovensku. 1.2 Realizácia odborných školení, tréningov a vytvorenie komplexného vzdelávacieho programu. 2.1 Monitorovanie a prieskum súdnych prípadov s IDPS na Ukrajine. 2.2 Vytvorenie dotazníka otvorenosti k IDPs. Príprava publikácie. 3.1 Vypracovanie príručky v oblasti práv utečencov a IDPs v podobe odporúčaní a metodológie. 3.2 Rozvoj programov pre zástupcov miestnych orgánov, vedenie pilotného vzdelávacieho programu pre predstaviteľov miestnych samospráv.

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2017 89 775 € 80 798 €
Spolu 89 775 € 80 798 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Rozvoj práva a súdnictva 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Práva utečencov a vnútorne presídlených osôb: európske skúsenosti a spôsoby ich implementácie voči implementujúcemu subjektu a typu pomoci

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Práva utečencov a vnútorne presídlených osôb: európske skúsenosti a spôsoby ich implementácie 80 798 €
Ostatné filtrované pomoci 519 330 234 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región