Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

Dobrovoľník 2 pre Lesotho, St. Cecilia Orphanage, Ha Buasono

Základné informácie

Financujúci subjekt Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Prijímajúca krajina Lesotho
Impl. subjekt Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
Kód impl. subjekt Univerzita, vysoká škola alebo iná školiaca inštitúcia, výskumná inštitúcia alebo think-tank
Geo lokácia Kingdom of Lesotho, LS
  Zemepisná dĺžka 28.25
  Zemepisná šírka -29.5
Dátum zazmluvnenia záväzku 13.09.2018
Dátum ukončenia záväzku 30.09.2019
Mena EUR
Stav Reportované do OECD

Popis

Hlavný cieľ projektu: Sirotinec St. Cecilia Orphanage v Ha Buasono pri Maseru je poskytovateľom zdravotnej a sociálnej starostlivosti pre siroty v Lesote. Lesoto je krajina s vysokou prevalenciou HIV, ktorej dôsledkom je aj vysoký počet sirôt, ktorých miestna komunita nedokáže podporovať. Podporovateľom a spolukoordinátorom projektu je Vysoká škola svätej Alžbety, no. Projekt má dlhú úspešnú tradíciu a vznikol už v roku 2005 za podpory Vysokej školy v spolupráci s farnosťou Ha Buasono. Sirotinec poskytuje starostlivosť 54 HIV pozitívnym a aj HIV negatívnym deťom. St. Cecilia Orphanage je lokalizovaný 30 km od hlavného mesta Maseru. Vekové zloženie detí sa pohybuje v intervale od 6 rokov do 16. Experti Vysokej školy poskytujú deťom zdravotnú a sociálnu straostlivosť v spolupráci s miestnymi pracovníkmi. Zabezpečujú logistické aktivity, Vysoká škola zabezpečuje finančnú podporu sirotinca. Zabezpečuje sa školská dochádzka, mimoškolské aktivity, zdravotné kontroly a príprava na život po opustení sirotinca. Projekt poskytuje ideálne prostredie pre dobrovoľnícku činnosť a vytvára na to dostatočné podmienky. Aktivity dobrovoľníka budú realizované pod dohľadom skúseného pracovníka Vysokej školy sv. Alžbety. Nový dobrovoľník bude môcť nadviazať na aktivity realizované predchádzajúcimi dobrovoľníkmi. V oblasti nie je dostatok expertov a pracovníkov v sociálnej oblasti, preto je predkladaný projekt tiež zameraný na podporu budovania miestnych kapacít, pretože dobrovoľník bude pôsobiť v medzinárodnom tíme a bude sa spolupodieľať na šírení vedomostí a skúseností . Cieľom predkladaného projektu je tiež podporovať dialóg medzi kultúrami, posilňovať solidaritu a porozumenie medzi národmi a dlhodobé partnerstvá medzi organizáciami a komunitami v Lesothe. Pobyt dobrovoľníka bude súčasťou prípravy pre prácu v oblasti rozvojovej spolupráce

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2018 7 200 € 5 760 €
Spolu 7 200 € 5 760 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Zdravotnícke vzdelávanie / školenie 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Dobrovoľník 2 pre Lesotho, St. Cecilia Orphanage, Ha Buasono voči implementujúcemu subjektu a typu pomoci

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Dobrovoľník 2 pre Lesotho, St. Cecilia Orphanage, Ha Buasono 5 760 €
Ostatné filtrované pomoci 500 744 741 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región