Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

Finančný príspevok pre obyvateľov mesta Rafina

Základné informácie

Financujúci subjekt Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Prijímajúca krajina Bilaterálne, bližšie neurčené
Impl. subjekt Rafina Pikermi Municipality
Kód impl. subjekt Vláda príjemcu
Geo lokácia
  Zemepisná dĺžka
  Zemepisná šírka
Dátum zazmluvnenia záväzku 27.08.2018
Dátum ukončenia záväzku 27.08.2018
Mena EUR
Stav Reportované do OECD

Popis

Finančný príspevok pre obyvateľov mesta Rafina

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2018 25 000 € 25 000 €
Spolu 25 000 € 25 000 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Materiálna pomoc a služby pri mimoriadnych udalostiach 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Finančný príspevok pre obyvateľov mesta Rafina voči implementujúcemu subjektu a typu pomoci

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Finančný príspevok pre obyvateľov mesta Rafina 25 000 €
Ostatné filtrované pomoci 519 408 739 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región