Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

  • DEV
  • >
  • Bilaterálna spolupráca
  • >
  • Podpora odborného vzdelávania s dôrazom na uplatnenie sa ľudí z marginalizovaného prostredia na trhu práce.

Podpora odborného vzdelávania s dôrazom na uplatnenie sa ľudí z marginalizovaného prostredia na trhu práce.

Základné informácie

Financujúci subjekt Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Prijímajúca krajina Keňa
Impl. subjekt Dvojfarebný svet
Kód impl. subjekt MIMOVLÁDNE ORGANIZÁCIE (MVO) A OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ
Geo lokácia Eldoret, KE
  Zemepisná dĺžka 35.26992
  Zemepisná šírka 0.52036
Dátum zazmluvnenia záväzku 05.09.2018
Dátum ukončenia záväzku 31.10.2020
Mena EUR
Stav Reportované do OECD

Popis

Jednoduché vzdelávacie centrum, ktoré v meste Eldoret prevádzkujeme od roku 2012, zmení predložený projekt na internátnu školu akreditovanú v The Technical and Vocational Education and Training Authority (TVETA) a ukončenú štátnou skúškou The National Industrial Training Authority (NITA). V novovzniknutom vocational training centre vyštuduje 400 ľudí. Projekt má v sebe silný prvok rodovej rovnosti a boja za práva žien (95 % študentov budú ženy), výrazný prvok boja za ľudské práva (40% študentov tvoria telesne a postihnutí a zdravotne znevýhodnení) a silný prvok dlhodobej udržateľnosti (škola si po skončení projektu na seba zarobí sama, telesne postihnutí získajú dotácie na tréning podnikateľských zručností.) Okrem odbornej vzdelanosti našim študentom zvýšime aj zamestnanosť a realizáciu vlastného podnikania prostredníctvom podnikateľských nástrojov, ktoré zahŕňajú povinné podnikateľské vzdelanie a prax, vytvorenie individuálneho biznis plánu, coaching a mentoring v teréne vedený špičkovými trénermi. Výsledky a ukazovatele: 1. Zvýšenie odborných kapacít a podnikateľských zručností cieľových skupín (štátna skúška/certifikát) 2. Integrácia postihnutých rodín do spoločnosti a podpora ich ekonomickej samostatnosti( miera zamestnanosti/pocit zapojenia sa do spoločnosti) 3. Úspešné uplatnenie sa na trhu práce a zabezpečenie stáleho príjmu absolventov (absolventi s pravidelným príjmom.) Hlavným cieľom projektu je pozdvihnutie životnej úrovne cieľových skupín. Cieľové skupiny: • Ženy a muži ovplyvnené zdravotným postihnutím (150 až 200 ľudí) • Ženy zo slumu bez remeselných zručností vo veku 20-35 rokov (150 až 200 ľudí) • mladí ľudia (PC kurz) • Siroty/polosiroty a dievčatá pochádzajúce zo slabých sociálnych pomerov (32 dievčat) • Nepriami príjemcovia pomoci: Chudobné rodiny s deťmi v slume Langas. (1200-1600 ľudí) Hlavné aktivity: Zriadene a prevádzka školy; certifikované vzdelanie (krajčírstvo, kaderníctvo, pletenie, počítače); podnikateľské zručnosti, asistencia pri vstupe na trh. Výsledky projektu budú presne merateľné a viditeľné počas projektu alebo krátko po jeho skončení.

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2018 199 926 € 94 491 €
Spolu 199 926 € 94 491 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Vzdelávacie zariadenia a školenia 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Podpora odborného vzdelávania s dôrazom na uplatnenie sa ľudí z marginalizovaného prostredia na trhu práce. voči implementujúcemu subjektu a typu pomoci

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Podpora odborného vzdelávania s dôrazom na uplatnenie sa ľudí z marginalizovaného prostredia na trhu práce. 94 491 €
Ostatné filtrované pomoci 500 744 741 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región