Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

Škola kerámie

Základné informácie

Financujúci subjekt Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Prijímajúca krajina Gruzínsko
Impl. subjekt Friend Club of Slovakia
Kód impl. subjekt Miestna samospráva
Geo lokácia Georgia, GE
  Zemepisná dĺžka 43.4999
  Zemepisná šírka 41.99998
Dátum zazmluvnenia záväzku 11.05.2018
Dátum ukončenia záväzku 11.02.2019
Mena EUR
Stav Reportované do OECD

Popis

vytvorenie tvorivej keramickej dielne

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2018 4 813 € 3 369 €
Spolu 4 813 € 3 369 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Pokročilé technické a manažérske vzdelávanie 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Škola kerámie voči implementujúcemu subjektu a typu pomoci

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Škola kerámie 3 369 €
Ostatné filtrované pomoci 500 744 741 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región