Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

Františkáni chlapčenská škola renovácia 8 toaliet

Základné informácie

Financujúci subjekt Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Prijímajúca krajina Západný breh a pásmo Gazy
Impl. subjekt Franciscan Boys Home Custody of the Holy Land
Kód impl. subjekt Miestna samospráva
Geo lokácia Palestine, PS
  Zemepisná dĺžka 31.92157
  Zemepisná šírka 35.20329
Dátum zazmluvnenia záväzku 14.07.2018
Dátum ukončenia záväzku 14.09.2018
Mena EUR
Stav Reportované do OECD

Popis

rekonštrukcia 8 toaliet na škole

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2018 9 975 € 9 975 €
Spolu 9 975 € 9 975 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Politika vzdelávania a administratívne riadenie 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Františkáni chlapčenská škola renovácia 8 toaliet voči implementujúcemu subjektu a typu pomoci

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Františkáni chlapčenská škola renovácia 8 toaliet 9 975 €
Ostatné filtrované pomoci 500 744 741 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región