Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

Finančný príspevok na pokrytie nákladov stáže zamestnankyne MZV GE I. Kanchaveli

Základné informácie

Financujúci subjekt Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Prijímajúca krajina Gruzínsko
Impl. subjekt Ministerstvo zahraničných vecí Gruzínsko
Kód impl. subjekt Ústredná vláda
Geo lokácia Tbilisi, GE
  Zemepisná dĺžka 44.83368
  Zemepisná šírka 41.69411
Dátum zazmluvnenia záväzku 21.09.2018
Dátum ukončenia záväzku 25.09.2018
Mena EUR
Stav Reportované do OECD

Popis

Finančný príspevok na pokrytie nákladov stáže zamestnankyne MZV GE I. Kanchaveli

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2018 50 000 € 50 000 €
Spolu 50 000 € 50 000 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Politika vzdelávania a administratívne riadenie 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Finančný príspevok na pokrytie nákladov stáže zamestnankyne MZV GE I. Kanchaveli voči implementujúcemu subjektu a typu pomoci

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Finančný príspevok na pokrytie nákladov stáže zamestnankyne MZV GE I. Kanchaveli 50 000 €
Ostatné filtrované pomoci 500 744 741 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región