Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

Materiálna HP Bosna a Hercegovina 2017/1

Základné informácie

Financujúci subjekt Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky
Prijímajúca krajina Bosna a Hercegovina
Impl. subjekt UEPS OS SR
Kód impl. subjekt Donorská vláda
Geo lokácia Bosnia and Herzegovina, BA
  Zemepisná dĺžka 17.83333
  Zemepisná šírka 44.25
Dátum zazmluvnenia záväzku 23.02.2017
Dátum ukončenia záväzku 12.05.2017
Mena EUR
Stav Reportované do OECD

Popis

Materiálna humanitárna pomoc poskytnutá Ústredím ekumenickej pastoračnej služby Ozbrojených síl SR v roku 2017 pre Ministerstvo vnútra BaH. Poskytnutá materiálna pomoc bola určená na pomoc ľudom v ťažkých existenčných podmienkach a pozostávala z: 

4 palety oblečenia pre deti, oblečenie pre dospelých zo zbierky organizovanej duchovnými EPS v OS a OZ SR, 700 ks (2 palety) hygienických balíčkov (pracie prášky, mydlá, sprchové gély, šampóny, dezinfekčné gély, obrúsky) a paleta (210 ks) detských plienok
Darca materiálnej a finančnej pomoci – Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a OZ SR, Ministerstvo vnútra SR, MZV a EZ.
Miesto oficiálneho aktu odovzdania a prevzatia pomoci – Červený kríž Han Pijesek, 11.05.2017 a Červený kríž Višegrad 12.05.2017.

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2017 3 725 € 3 725 €
Spolu 3 725 € 3 725 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Materiálna pomoc a služby pri mimoriadnych udalostiach 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Materiálna HP Bosna a Hercegovina 2017/1 voči implementujúcemu subjektu a typu pomoci

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Materiálna HP Bosna a Hercegovina 2017/1 3 725 €
Ostatné filtrované pomoci 500 744 741 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región