Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

Odborné stáže a návštevy v roku 2017

Základné informácie

Financujúci subjekt Úrad jadrového dozoru SR
Prijímajúca krajina Bilaterálne, bližšie neurčené
Impl. subjekt IAEA
Kód impl. subjekt Donorská vláda
Geo lokácia
  Zemepisná dĺžka
  Zemepisná šírka
Dátum zazmluvnenia záväzku 01.01.2017
Dátum ukončenia záväzku 31.12.2017
Mena EUR
Stav Reportované do OECD

Popis

V spolupráci s MAAE sa uskutočnili v roku 2017 odborné stáže a vedecké návštevy zástupcov ODA krajín v SR, ktoré boli financované prostredníctvom MAAE, resp. vysielajúcich organizácií v celkovej hodnote 13 500 EUR.
Krajiny ODA zúčastnené v programe/ suma v EUR:
Bielorusko/ 12 000
Pakistan 1 000
Gruzínsko 500

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2017 13 500 € 13 500 €
Spolu 13 500 € 13 500 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Nešpecifikované sektory 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Odborné stáže a návštevy v roku 2017 voči implementujúcemu subjektu a typu pomoci

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Odborné stáže a návštevy v roku 2017 13 500 €
Ostatné filtrované pomoci 519 408 739 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región