Detail spolupráce

Multilaterálna spolupráca

Príspevok MAAE TCF 2017

Základné informácie

Financujúci subjekt Úrad jadrového dozoru SR
Impl. subjekt IAEA
Kód impl. subjekt Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (iba príspevky do fondu technickej spolupráce)
Popis projektu Príspevok MAAE TCF 2017
Dátum zazmluvnenia záväzku 19.01.2017
Dátum ukončenia záväzku 31.12.2017
Mena EUR
Stav Reportované do OECD

Popis

Príspevok SR do fondu technickej spolupráce MAAE za rok 2017.

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2017 130 769 € 130 769 €
Spolu 130 769 € 130 769 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Nešpecifikované sektory 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Príspevok MAAE TCF 2017 voči implementujúcemu subjektu a typu pomoci

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Príspevok MAAE TCF 2017 130 769 €
Ostatné filtrované pomoci 519 330 234 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región