Detail spolupráce

Multilaterálna spolupráca

Príspevok MAAE TCF 2018

Základné informácie

Financujúci subjekt Úrad jadrového dozoru SR
Impl. subjekt IAEA
Kód impl. subjekt Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (iba príspevky do fondu technickej spolupráce)
Popis projektu Príspevok MAAE TCF 2018
Dátum zazmluvnenia záväzku 01.01.2018
Dátum ukončenia záväzku
Mena EUR
Stav Reportované do OECD

Popis

Príspevok SR do fondu technickej spolupráce MAAE za rok 2018. Fond technickej spolupráce Mezdinárodnej agentúry pre atómovú energiu je finančným nástrojom na realizovanie programu technickej spolupráce MAAE.

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2018 131 924 € 131 924 €
Spolu 131 924 € 131 924 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Nešpecifikované sektory 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Príspevok MAAE TCF 2018 voči implementujúcemu subjektu a typu pomoci

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Príspevok MAAE TCF 2018 131 924 €
Ostatné filtrované pomoci 500 744 741 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región