Detail spolupráce

Multilaterálna spolupráca

Príspevok IAEA 2017

Základné informácie

Financujúci subjekt Úrad jadrového dozoru SR
Impl. subjekt IAEA
Kód impl. subjekt Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu - štatutárne príspevky
Popis projektu Príspevok IAEA 2017
Dátum zazmluvnenia záväzku 19.01.2017
Dátum ukončenia záväzku 31.12.2017
Mena EUR
Stav Reportované do OECD

Popis

Príspevok SR do IAEA za rok 2017. Cieľom príspevku je podpora otganizácie vo všeobecnosti.

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2017 170 039 € 170 039 €
Spolu 170 039 € 170 039 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Nešpecifikované sektory 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Príspevok IAEA 2017 voči implementujúcemu subjektu a typu pomoci

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Príspevok IAEA 2017 170 039 €
Ostatné filtrované pomoci 519 330 234 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región