Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

UNMS Študijné pobyty 2013

Základné informácie

Financujúci subjekt Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Prijímajúca krajina Európa, regionálny/viac krajín
Impl. subjekt
Kód impl. subjekt Donorská vláda
Geo lokácia
  Zemepisná dĺžka
  Zemepisná šírka
Dátum zazmluvnenia záväzku 01.01.2013
Dátum ukončenia záväzku
Mena EUR
Stav Schválené OECD

Popis

Študijné návštevy zástupcov štátnej správy z Macedónska a Srbska v Úrade pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvom SR, odovzdávanie skúseností formou prednášok v oblasti voľného pohybu tovarov (technické predpisy, trhový dohľad, metrológia a posudzovanie zhody)

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2013 6 600 € 6 600 €
Spolu 6 600 € 6 600 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Obchodná politika a administratívne riadenie 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu UNMS Študijné pobyty 2013 voči implementujúcemu subjektu a typu pomoci

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
UNMS Študijné pobyty 2013 6 600 €
Ostatné filtrované pomoci 500 744 741 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región