Detail spolupráce

Multilaterálna spolupráca

Príspevok WIPO 2018

Základné informácie

Financujúci subjekt Úrad priemyselného vlastníctva SR
Impl. subjekt WIPO
Kód impl. subjekt Svetová organizácia duševného vlastníctva
Popis projektu Príspevok WIPO 2018
Dátum zazmluvnenia záväzku 01.01.2018
Dátum ukončenia záväzku
Mena EUR
Stav Reportované do OECD

Popis

Príspevok SR do WIPO za rok 2018. WIPO je organizácia na tvorbu politiky a medzinárodnú ochranu duševného vlastníctva. 

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2018 118 050 € 118 050 €
Spolu 118 050 € 118 050 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Nešpecifikované sektory 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Príspevok WIPO 2018 voči implementujúcemu subjektu a typu pomoci

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Príspevok WIPO 2018 118 050 €
Ostatné filtrované pomoci 500 744 741 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región