Tabuľky a grafy

Bilaterálna spolupráca

Rozšírený filter - Bilaterálna spolupráca Základný filter - Bilaterálna spolupráca
Názov projektu Financujúci subjekt Krajina Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
Administratívne náklady spojené so účasťou na zasadnutí Riadiaceho výboru PEFA Ministerstvo financií SR Bilaterálne, bližšie neurčené 2017 794 € Fa search plus
Moldavsko 2017/2 Ministerstvo životného prostredia SR Moldavsko 2017 850 € Fa search plus
Štipendium Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Azerbajdžan 2017 880 € Fa search plus
Sensitisation workshop pn the fundamentals of Security Sector Reform Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Gruzínsko 2017 945 € Fa search plus
Administratívne náklady na expertné aktivity v oblasti medzinárodného zdaňovania Ministerstvo financií SR Bilaterálne, bližšie neurčené 2017 1 011 € Fa search plus
Štipendium Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Ekvádor 2017 1 080 € Fa search plus
Školenie pre zástupcov Colnej správy Albánska I. Ministerstvo financií SR Albánsko 2017 1 096 € Fa search plus
Školenie pre zástupcov Colnej správy Albánska II. Ministerstvo financií SR Albánsko 2017 1 096 € Fa search plus
Gruzínsko 2017/2 Ministerstvo životného prostredia SR Gruzínsko 2017 1 132 € Fa search plus
Administratívne náklady spojené s účasťou na ITC/ATI konferencii Ministerstvo financií SR Bilaterálne, bližšie neurčené 2017 1 182 € Fa search plus
Zlepšovanie sociálnych a emocionálnych zručností bývalých detí ulice Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Keňa 2017 1 208 € Fa search plus
Reconstruction of the school gym Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Bosna a Hercegovina 2017 1 325 € Fa search plus
397 záznamov (stránka 3 z 34)

Vyplatená suma podľa regiónov

Región Vyplatená suma
Bilaterálne, bližšie neurčené 20 093 582 €
ÁZIA 3 812 417 €
EURÓPA 3 710 537 €
AFRIKA 2 777 919 €
AMERIKA 416 719 €

Vyplatená suma podľa sektorov

Sektor Vyplatená suma
NEPRIDELENÉ / NEŠPECIFIKOVANÉ 14 803 766 €
Sociálna infraštruktúra a služby 6 005 611 €
VLÁDA A OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ 4 409 107 €
ADMINISTRATÍVNE NÁKLADY DONOROV 2 655 760 €
Utečenci v donorských krajinách 1 177 146 €
HUMANITÁRNA POMOC 801 141 €
Výrobné odvetvia 405 095 €
INÁ SOCIÁLNA INFRAŠTRUKTÚRA A SLUŽBY 253 155 €
Hospodárska infraštruktúra a služby 196 498 €
MULTISEKTOROVÉ/PRIEREZOVÉ TÉMY 68 895 €
TOVAROVÁ POMOC A VŠEOBECNÁ PROGRAMOVÁ PODPORA 35 000 €

Vyplatená suma podľa poskytovateľov – Celková spolupráca

Poskytovateľ Vyplatená suma
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 16 369 530 €
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 7 836 562 €
Úrad ministerstva vnútra 3 239 845 €
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 680 966 €
Ministerstvo financií SR 1 548 870 €
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 58 851 €
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 39 635 €
Ministerstvo životného prostredia SR 14 521 €
Úrad jadrového dozoru SR 13 500 €
Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 8 894 €