Tabuľky a grafy

Bilaterálna spolupráca

Rozšírený filter - Bilaterálna spolupráca Základný filter - Bilaterálna spolupráca
Názov projektu Financujúci subjekt Krajina Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
Príspevok pre IASU Ukrajina 2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ukrajina 2017 39 000 € Fa search plus
Aktívny občan – efektívny štát Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Ukrajina 2017 62 479 € Fa search plus
OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ A VEREJNÁ SPRÁVA - SKUTOČNE SPOLOČNE Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Ukrajina 2017 60 129 € Fa search plus
Príspevok UDB 2017 pre Ukrajinu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ukrajina 2017 35 000 € Fa search plus
Príspevok EUAM Ukrajina 2017 Úrad ministerstva vnútra Ukrajina 2017 61 103 € Fa search plus
IT riešenia pre rozpočet verejnej správy Ministerstvo financií SR Ukrajina 2017 672 € Fa search plus
Happy kids Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Ukrajina 2017 6 451 € Fa search plus
Finančný príspevok pre obete ozbrojeného konfliktu na Ukrajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Ukrajina 2017 39 000 € Fa search plus
Skutočne spoločne 2.0 - podpora rozvoja občianskej spoločnosti a zvyšovania kvality spravovania územia na Ukrajine a transfer slovenských skúseností Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Ukrajina 2017 17 542 € Fa search plus
Škola aktívneho občianstva, Ukrajina - Slovensko Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Ukrajina 2017 4 657 € Fa search plus
Budovanie kapacít na reformu energetického sektora Ukrajiny Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Ukrajina 2017 8 396 € Fa search plus
Štipendium Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Ukrajina 2017 135 490 € Fa search plus
397 záznamov (stránka 3 z 34)

Vyplatená suma podľa regiónov

Región Vyplatená suma
Bilaterálne, bližšie neurčené 20 093 582 €
ÁZIA 3 812 417 €
EURÓPA 3 710 537 €
AFRIKA 2 777 919 €
AMERIKA 416 719 €

Vyplatená suma podľa sektorov

Sektor Vyplatená suma
NEPRIDELENÉ / NEŠPECIFIKOVANÉ 14 803 766 €
Sociálna infraštruktúra a služby 6 005 611 €
VLÁDA A OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ 4 409 107 €
ADMINISTRATÍVNE NÁKLADY DONOROV 2 655 760 €
Utečenci v donorských krajinách 1 177 146 €
HUMANITÁRNA POMOC 801 141 €
Výrobné odvetvia 405 095 €
INÁ SOCIÁLNA INFRAŠTRUKTÚRA A SLUŽBY 253 155 €
Hospodárska infraštruktúra a služby 196 498 €
MULTISEKTOROVÉ/PRIEREZOVÉ TÉMY 68 895 €
TOVAROVÁ POMOC A VŠEOBECNÁ PROGRAMOVÁ PODPORA 35 000 €

Vyplatená suma podľa poskytovateľov – Celková spolupráca

Poskytovateľ Vyplatená suma
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 16 369 530 €
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 7 836 562 €
Úrad ministerstva vnútra 3 239 845 €
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 680 966 €
Ministerstvo financií SR 1 548 870 €
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 58 851 €
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 39 635 €
Ministerstvo životného prostredia SR 14 521 €
Úrad jadrového dozoru SR 13 500 €
Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 8 894 €