Tabuľky a grafy

Bilaterálna spolupráca

Rozšírený filter - Bilaterálna spolupráca Základný filter - Bilaterálna spolupráca
Názov projektu Financujúci subjekt Krajina Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
Selective collection of waste electrical and electronic equipment Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Moldavsko 2017 7 000 € Fa search plus
Dobrovoľník 2 pre Malindi Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Keňa 2017 7 200 € Fa search plus
Dobrovoľník 4 pre Indiu Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu India 2017 7 200 € Fa search plus
Dobrovoľník pre House of Family Phnom Penh III. Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Kambodža 2017 1 861 € Fa search plus
Dobrovoľník pre Nairobi Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Keňa 2017 1 440 € Fa search plus
Priluzje health services support project Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Kosovo 2017 9 807 € Fa search plus
Vyslanie experta do ADRA Libanon Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Libanon 2017 357 € Fa search plus
Kultúrne centrum sv. Vincenta Palotti Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Rwanda 2017 4 640 € Fa search plus
Reconstruction (revitalization) of ISPJR-UKIM Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Macedónsko 2017 9 000 € Fa search plus
Zlepšovanie zdravotnej starostlivosti obyvateľov Korr Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Keňa 2017 7 563 € Fa search plus
Perspektíva modernizácie pre Gagauzsko Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Moldavsko 2017 90 000 € Fa search plus
Budovanie informatických zručností angolskej mládeže Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Angola 2017 7 923 € Fa search plus
397 záznamov (stránka 31 z 34)

Vyplatená suma podľa regiónov

Región Vyplatená suma
Bilaterálne, bližšie neurčené 20 093 582 €
ÁZIA 3 812 417 €
EURÓPA 3 710 537 €
AFRIKA 2 777 919 €
AMERIKA 416 719 €

Vyplatená suma podľa sektorov

Sektor Vyplatená suma
NEPRIDELENÉ / NEŠPECIFIKOVANÉ 14 803 766 €
Sociálna infraštruktúra a služby 6 005 611 €
VLÁDA A OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ 4 409 107 €
ADMINISTRATÍVNE NÁKLADY DONOROV 2 655 760 €
Utečenci v donorských krajinách 1 177 146 €
HUMANITÁRNA POMOC 801 141 €
Výrobné odvetvia 405 095 €
INÁ SOCIÁLNA INFRAŠTRUKTÚRA A SLUŽBY 253 155 €
Hospodárska infraštruktúra a služby 196 498 €
MULTISEKTOROVÉ/PRIEREZOVÉ TÉMY 68 895 €
TOVAROVÁ POMOC A VŠEOBECNÁ PROGRAMOVÁ PODPORA 35 000 €

Vyplatená suma podľa poskytovateľov – Celková spolupráca

Poskytovateľ Vyplatená suma
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 16 369 530 €
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 7 836 562 €
Úrad ministerstva vnútra 3 239 845 €
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 680 966 €
Ministerstvo financií SR 1 548 870 €
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 58 851 €
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 39 635 €
Ministerstvo životného prostredia SR 14 521 €
Úrad jadrového dozoru SR 13 500 €
Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 8 894 €