Tabuľky a grafy

Bilaterálna spolupráca

Rozšírený filter - Bilaterálna spolupráca Základný filter - Bilaterálna spolupráca
Názov projektu Financujúci subjekt Krajina Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
Krátkodobá stáž diplomata z Kosova Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Kosovo 2017 1 886 € Fa search plus
Štipendium Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Albánsko 2017 37 660 € Fa search plus
Čiastočné financovanie pozície slovenského poradcu v Európskej banke pre obnovu a rozvoj Ministerstvo financií SR Bilaterálne, bližšie neurčené 2017 38 960 € Fa search plus
Bezodpadové spracovanie nebezpečných biologických odpadov na produkty vhodné pre intenzívne ekologické poľnohospodárstvo Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Ukrajina 2017 49 352 € Fa search plus
Safer Cities Education Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Bilaterálne, bližšie neurčené 2017 0 € Fa search plus
Podpora rozvoja poľnohospodárstva v ťažko dostupných horských oblastiach Gruzínska zvyšovaním produktivity a efektívnosti chovu hovädzieho dobytka Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Gruzínsko 2017 46 980 € Fa search plus
Vyslanie expertov Národného lesníckeho centra vo Zvolene na školenie do Lesníckeho inštitútu v Belehrade Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Srbsko 2017 2 226 € Fa search plus
Slovensko-izraelský vzdelávací kurz pre Moldavsko, Gruzínsko a Ukrajinu zameraný na rodovú rovnosť (nadväzujúca aktivita k projektu zo septembra 2016) Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Západný breh a pásmo Gazy 2017 15 303 € Fa search plus
Transparentné, finančne zdravé a konkurencieschopné samosprávy na Ukrajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Ukrajina 2017 23 € Fa search plus
Efektívne riadenie projektov vodného hospodárstva v Gruzínsku: Implementácia metodiky EU a EBOR Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Gruzínsko 2017 4 468 € Fa search plus
EULEX Kosovo 2017 Úrad ministerstva vnútra Kosovo 2017 45 790 € Fa search plus
Transparentné, finančne zdravé a konkurencieschopné samosprávy v Moldavsku Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Moldavsko 2017 1 678 € Fa search plus
397 záznamov (stránka 33 z 34)

Vyplatená suma podľa regiónov

Región Vyplatená suma
Bilaterálne, bližšie neurčené 20 093 582 €
ÁZIA 3 812 417 €
EURÓPA 3 710 537 €
AFRIKA 2 777 919 €
AMERIKA 416 719 €

Vyplatená suma podľa sektorov

Sektor Vyplatená suma
NEPRIDELENÉ / NEŠPECIFIKOVANÉ 14 803 766 €
Sociálna infraštruktúra a služby 6 005 611 €
VLÁDA A OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ 4 409 107 €
ADMINISTRATÍVNE NÁKLADY DONOROV 2 655 760 €
Utečenci v donorských krajinách 1 177 146 €
HUMANITÁRNA POMOC 801 141 €
Výrobné odvetvia 405 095 €
INÁ SOCIÁLNA INFRAŠTRUKTÚRA A SLUŽBY 253 155 €
Hospodárska infraštruktúra a služby 196 498 €
MULTISEKTOROVÉ/PRIEREZOVÉ TÉMY 68 895 €
TOVAROVÁ POMOC A VŠEOBECNÁ PROGRAMOVÁ PODPORA 35 000 €

Vyplatená suma podľa poskytovateľov – Celková spolupráca

Poskytovateľ Vyplatená suma
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 16 369 530 €
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 7 836 562 €
Úrad ministerstva vnútra 3 239 845 €
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 680 966 €
Ministerstvo financií SR 1 548 870 €
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 58 851 €
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 39 635 €
Ministerstvo životného prostredia SR 14 521 €
Úrad jadrového dozoru SR 13 500 €
Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 8 894 €