Tabuľky a grafy

Bilaterálna spolupráca

Rozšírený filter - Bilaterálna spolupráca Základný filter - Bilaterálna spolupráca
Názov projektu Financujúci subjekt Krajina Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
Zisťovacia misia v Čiernej Hore Ministerstvo financií SR Čierna Hora 2017 4 286 € Fa search plus
Transfer skúseností SR v oblasti ochrany životného prostredia v kontexte prípravy ČH na otvorenie kapitoly 27 – Životné prostredie a zmena klímy Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Čierna Hora 2017 2 519 € Fa search plus
Slovenský fond pre inkluzívny rast/RB RE/ Čierna Hora Ministerstvo financií SR Čierna Hora 2017 5 000 € Fa search plus
Krátkodobá stáž dvoch expertov z Čiernej Hory Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Čierna Hora 2017 1 350 € Fa search plus
Štipendium Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Západný breh a pásmo Gazy 2017 77 470 € Fa search plus
Finančný príspevok v odpovedi na základné humanitárne potreby palestínskych utečencov Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Západný breh a pásmo Gazy 2017 25 000 € Fa search plus
Slovensko-izraelský vzdelávací kurz pre Moldavsko, Gruzínsko a Ukrajinu zameraný na rodovú rovnosť (nadväzujúca aktivita k projektu zo septembra 2016) Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Západný breh a pásmo Gazy 2017 15 303 € Fa search plus
Štipendium Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Vietnam 2017 39 320 € Fa search plus
Štipendium Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Uzbekistan 2017 560 € Fa search plus
Príspevok pre Uzbekistan 2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Uzbekistan 2017 10 000 € Fa search plus
Príspevok do OECD Ukrajina 2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ukrajina 2017 100 000 € Fa search plus
Samospráva pre ľudí. Budovanie kapacít miestnej samosprávy a miestnej štátnej správy v oblasti spolupráce s občanmi Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Ukrajina 2017 80 447 € Fa search plus
397 záznamov (stránka 1 z 34)

Vyplatená suma podľa regiónov

Región Vyplatená suma
Bilaterálne, bližšie neurčené 20 093 582 €
ÁZIA 3 812 417 €
EURÓPA 3 710 537 €
AFRIKA 2 777 919 €
AMERIKA 416 719 €

Vyplatená suma podľa sektorov

Sektor Vyplatená suma
NEPRIDELENÉ / NEŠPECIFIKOVANÉ 14 803 766 €
Sociálna infraštruktúra a služby 6 005 611 €
VLÁDA A OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ 4 409 107 €
ADMINISTRATÍVNE NÁKLADY DONOROV 2 655 760 €
Utečenci v donorských krajinách 1 177 146 €
HUMANITÁRNA POMOC 801 141 €
Výrobné odvetvia 405 095 €
INÁ SOCIÁLNA INFRAŠTRUKTÚRA A SLUŽBY 253 155 €
Hospodárska infraštruktúra a služby 196 498 €
MULTISEKTOROVÉ/PRIEREZOVÉ TÉMY 68 895 €
TOVAROVÁ POMOC A VŠEOBECNÁ PROGRAMOVÁ PODPORA 35 000 €

Vyplatená suma podľa poskytovateľov – Celková spolupráca

Poskytovateľ Vyplatená suma
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 16 369 530 €
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 7 836 562 €
Úrad ministerstva vnútra 3 239 845 €
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 680 966 €
Ministerstvo financií SR 1 548 870 €
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 58 851 €
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 39 635 €
Ministerstvo životného prostredia SR 14 521 €
Úrad jadrového dozoru SR 13 500 €
Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 8 894 €