Tabuľky a grafy

Celková spolupráca

Celková spolupráca
Vybrané kritériá:
  Názov projektu Realizátor Financujúci subjekt Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  Vyslanie expertov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre do Albánska Ústredná vláda Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 5 776 € Fa search plus
  Short-term Internship of Tamar Balavadze MFA GE Ústredná vláda Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 2 139 € Fa search plus
  Celoštátna bariéra proti šíreniu plagiátorstva na vysokých školách Ústredná vláda Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 3 017 € Fa search plus
  Rekonštrukcia športového areálu v škole Vasil Belshi Donorská vláda Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 6 999 € Fa search plus
  Počítačové vybavenie Miestna samospráva Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 3 254 € Fa search plus
  Lepšie podmienky pre ľudí s autizmom MVO v donorskej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 7 000 € Fa search plus
  Príspevok UNICEF 2018 Detský fond OSN Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2018 10 000 € Fa search plus
  Príspevok do ICRC 2018 Medzinárodný výbor Červeného kríža Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2018 30 180 € Fa search plus
  Obnova starých kešu kríkov MIMOVLÁDNE ORGANIZÁCIE (MVO) A OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 7 000 € Fa search plus
  Počítače pre dievčenskú školu Miestna samospráva Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 2 278 € Fa search plus
  Učebňa hrou Vláda príjemcu Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 3 500 € Fa search plus
  Medzinárodná včelia stanica MVO v donorskej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 3 750 € Fa search plus
  398 záznamov (stránka 4 z 34)

  Vyplatená suma podľa poskytovateľov – Celková spolupráca

  Poskytovateľ Vyplatená suma
  Ministerstvo financií SR 77 044 713 €
  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 26 678 146 €
  Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 5 290 620 €
  Úrad ministerstva vnútra 2 037 437 €
  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 718 096 €
  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 744 972 €
  Ministerstvo zdravotníctva SR 672 460 €
  Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 668 128 €
  Úrad jadrového dozoru SR 649 937 €
  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 525 846 €
  Ministerstvo životného prostredia SR 519 276 €
  Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 136 739 €
  Úrad priemyselného vlastníctva SR 118 050 €
  Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 26 574 €
  Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 4 500 €