Tabuľky a grafy

Celková spolupráca

Celková spolupráca
Vybrané kritériá:
  Názov projektu Realizátor Financujúci subjekt Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  Finančný príspevok na zabezpečenie humanitárnej pomoci v Sýrii MULTILATERÁLNE ORGANIZÁCIE Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 100 000 € Fa search plus
  Finančný príspevok na zaplatenie závlahového systému pre jablčný sad - 1. splátka Inštitúcia súkromného sektora Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 40 000 € Fa search plus
  Finančný príspevok na zaplatenie závlahového systému pre jablčný sad - 2. splátka Inštitúcia súkromného sektora Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 10 000 € Fa search plus
  Finančný príspevok pre deti postihnuté HIV v detskom domove House # 126 - 1. splátka MVO v donorskej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 7 000 € Fa search plus
  Finančný príspevok pre deti postihnuté HIV v detskom domove House # 126 - 2. splátka MVO v donorskej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 7 000 € Fa search plus
  Finančný príspevok pre deti postihnuté HIV v detskom domove House # 126 - 3. splátka MVO v donorskej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 6 000 € Fa search plus
  Finančný príspevok pre obete ozbrojeného konfliktu na Ukrajine MEDZINÁRODNÉ MVO Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 31 000 € Fa search plus
  Finančný príspevok pre obyvateľov Ukrajiny MIMOVLÁDNE ORGANIZÁCIE (MVO) A OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 25 000 € Fa search plus
  Finančný príspevok pre obyvateľov Ukrajiny MIMOVLÁDNE ORGANIZÁCIE (MVO) A OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 125 000 € Fa search plus
  Finančný príspevok v odpovedi na základné humanitárne potreby palestínskych utečencov v Sýrii Agentúra OSN pre pomoc a prácu v prospech palenstínskych utečencov na Blízkom východe Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 50 000 € Fa search plus
  Františkáni chlapčenská škola renovácia 8 toaliet Miestna samospráva Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 9 975 € Fa search plus
  GLOBSEC: zvýšenie povedomia mladých ľudí v oblasti globalizácie a regionálnej bezpečnosti Ústredná vláda Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 1 356 € Fa search plus
  396 záznamov (stránka 5 z 33)

  Vyplatená suma podľa poskytovateľov – Celková spolupráca

  Poskytovateľ Vyplatená suma
  Ministerstvo financií SR 77 048 863 €
  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 26 678 146 €
  Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 5 207 965 €
  Úrad ministerstva vnútra 2 037 437 €
  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 718 096 €
  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 744 972 €
  Ministerstvo zdravotníctva SR 672 460 €
  Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 668 128 €
  Úrad jadrového dozoru SR 649 937 €
  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 525 846 €
  Ministerstvo životného prostredia SR 519 276 €
  Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 136 739 €
  Úrad priemyselného vlastníctva SR 118 050 €
  Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 26 574 €
  Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 4 500 €