Tabuľky a grafy

Celková spolupráca

Celková spolupráca
Vybrané kritériá:
  Názov projektu Realizátor Financujúci subjekt Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  Globálna univerzita IV: Zavádzanie rozvojových tém do systému univerzitného vzdelávania MVO v donorskej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 11 251 € Fa search plus
  Gruzínsko a Slovensko: dve cesty k demokracii Miestna samospráva Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 3 667 € Fa search plus
  Gruzínsko na európskej ceste – Zdieľanie slovenských skúseností Univerzita, vysoká škola alebo iná školiaca inštitúcia, výskumná inštitúcia alebo think-tank Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 31 418 € Fa search plus
  Harmonizácia analytických metód v Národnej agentúre životného prostredia Gruzínska s požiadavkami novelizovanej Rámcovej smernice o vode 2013/39/EÚ Univerzita, vysoká škola alebo iná školiaca inštitúcia, výskumná inštitúcia alebo think-tank Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 10 273 € Fa search plus
  Hearing and blood pressure devices Vláda príjemcu Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 2 940 € Fa search plus
  Hraničná podporná misia EÚ pre Moldavsko a Ukrajinu (EUBAM) 2018 Donorská vláda Ministerstvo financií SR 2018 54 753 € Fa search plus
  Humanitárny finančný príspevok na poskytnutie prístrešia pre utečencov v tábore Malakasa MIMOVLÁDNE ORGANIZÁCIE (MVO) A OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 5 000 € Fa search plus
  Informačný systém pre evidovanie a vykazovanie rozvojovej spolupráce SR 2018 Donorská vláda Ministerstvo financií SR 2018 123 480 € Fa search plus
  Inovatívne vzdelávanie bývalých detí ulice MVO v donorskej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 778 € Fa search plus
  Koherentná Európa pre trvalo udržateľný rozvoj: Podpora politík, ktoré prinesú zmenu MIMOVLÁDNE ORGANIZÁCIE (MVO) A OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 11 612 € Fa search plus
  Konflikt ako príležitosť - spolupráca komunitných lídrov a samospráv v riešení konfliktov (následkov vojny) na miestnej úrovni MVO v donorskej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 13 463 € Fa search plus
  Krok smerom k dobrému spravovaniu mesta Užhorod MIMOVLÁDNE ORGANIZÁCIE (MVO) A OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 44 573 € Fa search plus
  396 záznamov (stránka 6 z 33)

  Vyplatená suma podľa poskytovateľov – Celková spolupráca

  Poskytovateľ Vyplatená suma
  Ministerstvo financií SR 77 048 863 €
  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 26 678 146 €
  Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 5 207 965 €
  Úrad ministerstva vnútra 2 037 437 €
  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 718 096 €
  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 744 972 €
  Ministerstvo zdravotníctva SR 672 460 €
  Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 668 128 €
  Úrad jadrového dozoru SR 649 937 €
  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 525 846 €
  Ministerstvo životného prostredia SR 519 276 €
  Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 136 739 €
  Úrad priemyselného vlastníctva SR 118 050 €
  Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 26 574 €
  Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 4 500 €