Tabuľky a grafy

Celková spolupráca

Celková spolupráca
Vybrané kritériá:
  Názov projektu Realizátor Financujúci subjekt Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  Príspevok do UNEP 2017 Program OSN pre životné prostredie Ministerstvo životného prostredia SR 2017 46 153 € Fa search plus
  Príspevok do UN Women 2017 Entita OSN pre rodovú rovnosť a posilňovanie postavenia žien Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2017 100 000 € Fa search plus
  UN Women Entita OSN pre rodovú rovnosť a posilňovanie postavenia žien Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2017 100 000 € Fa search plus
  Príspevok DCAF2017 Ženevské centrum pre demokratickú kontrolu ozbrojených síl Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2017 55 000 € Fa search plus
  Finančný príspevok na podporu aktivít SR v oblasti udržiavania a budovania mieru, prevencie konfliktov, mediácie a SSR Ženevské centrum pre demokratickú kontrolu ozbrojených síl Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2017 50 000 € Fa search plus
  Príspevok WHO 2017 Svetová zdravotnícka organizácia - štatutárne príspevky Ministerstvo zdravotníctva SR 2017 487 810 € Fa search plus
  Príspevok ILO 2017 Medzinárodná organizácia práce - štatutárne príspevky Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 2017 339 458 € Fa search plus
  Príspevok IAEA 2017 Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu - štatutárne príspevky Úrad jadrového dozoru SR 2017 170 039 € Fa search plus
  e-kurz Reforma verejných financií - prípadová štúdia Slovensko Európska banka pre obnovu a rozvoj - technická spolupráca a špeciálne fondy (len pre ODA oprávnené krajiny) Ministerstvo financií SR 2017 244 756 € Fa search plus
  EBOR - Fond E5P Európska banka pre obnovu a rozvoj - technická spolupráca a špeciálne fondy (len pre ODA oprávnené krajiny) Ministerstvo financií SR 2017 200 000 € Fa search plus
  Dobrovoľník pre Nairobi 3 Centrum Oáza Pokoja Univerzita, vysoká škola alebo iná školiaca inštitúcia, výskumná inštitúcia alebo think-tank Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2017 5 760 € Fa search plus
  Dobrovoľník 1 pre Antimalnutričné centrum v Kibeho, sestry Palotinky Univerzita, vysoká škola alebo iná školiaca inštitúcia, výskumná inštitúcia alebo think-tank Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2017 5 760 € Fa search plus
  484 záznamov (stránka 1 z 41)

  Vyplatená suma podľa poskytovateľov – Celková spolupráca

  Poskytovateľ Vyplatená suma
  Ministerstvo financií SR 67 171 886 €
  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 21 812 326 €
  Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 7 846 962 €
  Úrad ministerstva vnútra 3 668 459 €
  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 680 966 €
  Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 917 369 €
  Ministerstvo zdravotníctva SR 487 810 €
  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 440 453 €
  Ministerstvo životného prostredia SR 363 695 €
  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 339 458 €
  Úrad jadrového dozoru SR 314 308 €
  Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 43 397 €
  Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 39 635 €
  Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 8 894 €
  Úrad priemyselného vlastníctva SR 3 489 €