Tabuľky a grafy

Celková spolupráca

Celková spolupráca
Vybrané kritériá:
  Názov projektu Realizátor Financujúci subjekt Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  Príspevok CITES 2018 Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín Ministerstvo životného prostredia SR 2018 8 063 € Fa search plus
  Príspevok do UNEP 2018 Program OSN pre životné prostredie Ministerstvo životného prostredia SR 2018 46 433 € Fa search plus
  Príspevok do UN Women 2018 Entita OSN pre rodovú rovnosť a posilňovanie postavenia žien Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2018 100 000 € Fa search plus
  Príspevok DCAF 2018 Ženevské centrum pre demokratickú kontrolu ozbrojených síl Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2018 50 000 € Fa search plus
  Príspevok WHO 2/2018 Svetová zdravotnícka organizácia - štatutárne príspevky Ministerstvo zdravotníctva SR 2018 333 116 € Fa search plus
  Príspevok IAEA 2018 Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu - štatutárne príspevky Úrad jadrového dozoru SR 2018 518 013 € Fa search plus
  Príspevok ILO 2018 Medzinárodná organizácia práce - štatutárne príspevky Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 2018 525 846 € Fa search plus
  Príspevok WHO 2018 Svetová zdravotnícka organizácia - štatutárne príspevky Ministerstvo zdravotníctva SR 2018 339 344 € Fa search plus
  EBRD-Social Impact Bonds - Regional Assignment Európska banka pre obnovu a rozvoj - technická spolupráca a špeciálne fondy (len pre ODA oprávnené krajiny) Ministerstvo financií SR 2018 250 000 € Fa search plus
  Vystúpenie ukrajinských historikov a archivárov na seminári pre slovenských novinárov a publicistov v Bratislave Univerzita, vysoká škola alebo iná školiaca inštitúcia, výskumná inštitúcia alebo think-tank Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 5 238 € Fa search plus
  Dobrovoľník 2 pre Malindi, Keňa Univerzita, vysoká škola alebo iná školiaca inštitúcia, výskumná inštitúcia alebo think-tank Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 1 440 € Fa search plus
  Zabezpečenie pediatrickej starostlivosti a výživy v oblasti Agangrial Univerzita, vysoká škola alebo iná školiaca inštitúcia, výskumná inštitúcia alebo think-tank Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 159 999 € Fa search plus
  396 záznamov (stránka 1 z 33)

  Vyplatená suma podľa poskytovateľov – Celková spolupráca

  Poskytovateľ Vyplatená suma
  Ministerstvo financií SR 77 048 863 €
  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 26 678 146 €
  Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 5 207 965 €
  Úrad ministerstva vnútra 2 037 437 €
  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 718 096 €
  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 744 972 €
  Ministerstvo zdravotníctva SR 672 460 €
  Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 668 128 €
  Úrad jadrového dozoru SR 649 937 €
  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 525 846 €
  Ministerstvo životného prostredia SR 519 276 €
  Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 136 739 €
  Úrad priemyselného vlastníctva SR 118 050 €
  Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 26 574 €
  Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 4 500 €