Detail spolupráce

Multilaterálna spolupráca

Príspevok ITU 2020 (MDV SR)

Základné informácie

Financujúci subjekt Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Impl. subjekt OSN
Kód impl. subjekt Medzinárodná telekomunikačná únia
Popis projektu Príspevok ITU 2020 (MDV SR)
Dátum zazmluvnenia záväzku 01.01.2020
Dátum ukončenia záväzku
Mena EUR
Stav Schválené OECD

Popis

Štatutárny príspevok SR do ITU za rok 2020.

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2020 26 748 € 26 748 €
Spolu 26 748 € 26 748 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Nešpecifikované sektory 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Príspevok ITU 2020 (MDV SR) voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Príspevok ITU 2020 (MDV SR) 26 748 €
Ostatné filtrované pomoci 1 040 712 182 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región