Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

OHCHR - pomoc Ukrajina - podpora ľudských práv 2022

Základné informácie

Financujúci subjekt Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Prijímajúca krajina Ukrajina
Impl. subjekt OHCHR
Kód impl. subjekt Vysoký komisár OSN pre ľudské práva (iba mimorozpočtové príspevky)
Geo lokácia Ukraina, UA
  Zemepisná dĺžka 36.26667
  Zemepisná šírka 47.33333
Dátum zazmluvnenia záväzku 01.01.2022
Dátum ukončenia záväzku
Mena EUR
Stav Schválené OECD

Popis

Príspevok SR na Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva na pomoc Ukrajine na rok 2022.

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2022 100 000 € 100 000 €
Spolu 100 000 € 100 000 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Nešpecifikované sektory 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu OHCHR - pomoc Ukrajina - podpora ľudských práv 2022 voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
OHCHR - pomoc Ukrajina - podpora ľudských práv 2022 100 000 €
Ostatné filtrované pomoci 1 040 712 182 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región