IATI Súbory

IATI Súbory

Dáta publikované podľa štandardu IATI sú strojovo čitateľné a môžu byť využívané verejnosťou za predpokladu citovania ich zdroja. IATI správa o slovenskej ODA obsahuje informácie evidované v národnom systéme pre evidenciu a vykazovanie rozvojových tokov RIS.DEV. Ide o údaje na úrovni jednotlivých aktivít, tzn. projektov, ktorých implementácia prebiehala od roku 2015 (vrátane ukončených, resp. novo-zazmluvnených projektov).

Licencia CC BY

Slovenská republika je registrovaná v IATI, profil je možné nájst na tejto adrese: https://iatiregistry.org/publisher/slovakaid

Názov Reportovací rok Formát Stiahnuť XSD schéma
IATI activity file 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 XML Stiahnuť XSD schéma
Názov Formát Stiahnuť XSD schéma
IATI organization file XML Stiahnuť XSD schéma