Tabuľky a grafy

Bilaterálna spolupráca

Rozšírený filter - Bilaterálna spolupráca Základný filter - Bilaterálna spolupráca

Aktivity, na ktoré sa nevzťahuje slobodný prístup k informáciám, nie sú na stránke zverejnené.

Názov projektu Financujúci subjekt Krajina Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
3. platba Finančný príspevok pre Spoločné programovanie v Keni v zmysle zmluvy a I. dodatku k zmluve Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Keňa 2021 625 000 € Fa search plus
5th installment to EU Facility for Refugees in Turkey FriT (2021) Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Turecko 2021 478 940 € Fa search plus
6th installment to EU Facility for Refugees in Turkey FriT (2021) Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Turecko 2021 478 940 € Fa search plus
A playground for children with special needs Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Gruzínsko 2021 9 870 € Fa search plus
Access to education for children with disabilities Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Kosovo 2021 7 000 € Fa search plus
Administratívne náklady MZVEZ SR na rozvojovú spoluprácu 2021 Ministerstvo životného prostredia SR Bilaterálne, bližšie neurčené 2021 17 500 € Fa search plus
Administratívne náklady súvisiace s aktivitami PSLO Ministerstvo financií SR Bilaterálne, bližšie neurčené 2021 33 600 € Fa search plus
Agropotravinársky inkubátor ako katalyzátor podnikateľských inovácií v regiónoch Moldavska (akronym AFB Inkubátor) Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Moldavsko 2021 39 821 € Fa search plus
Aktivizácia mládeže a zodpovedné občianstvo AMOG 21 Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Moldavsko 2021 39 936 € Fa search plus
Assistance to SARS-CoV2 infected people in Pridnestrovie Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Moldavsko 2021 3 000 € Fa search plus
Behavior Recharge of Social Responsibility Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Moldavsko 2021 7 000 € Fa search plus
Blood gas analyzer for intubated patients with COVID-19 Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Ukrajina 2021 4 200 € Fa search plus
355 záznamov (stránka 1 z 30)

Vyplatená suma podľa regiónov

Región Vyplatená suma
Bilaterálne, bližšie neurčené 8 782 299 €
AFRIKA 7 771 890 €
EURÓPA 7 260 600 €
ÁZIA 6 970 211 €
AMERIKA 33 485 €

Vyplatená suma podľa sektorov

Sektor Vyplatená suma
Sociálna infraštruktúra a služby 20 270 942 €
NEROZDELENÉ/ NEŠPECIFIKOVANÉ 2 798 702 €
ADMINISTRATÍVNE NÁKLADY DONOROV 2 204 747 €
Hospodárska infraštruktúra a služby 1 621 091 €
Výrobné sektory 1 225 466 €
POMOC SÚVISIACA SO ZADĹŽENOSŤOU 964 731 €
UTEČENCI V DONORSKÝCH KRAJINÁCH 897 077 €
HUMANITÁRNA POMOC 566 061 €
MULTISEKTOROVÁ/PRIEREZOVÁ 249 902 €
KOMODITNÁ POMOC A VŠEOBECNÁ PROGRAMOVÁ POMOC 19 766 €

Vyplatená suma podľa poskytovateľov – Celková spolupráca

Poskytovateľ Vyplatená suma
Ministerstvo zdravotníctva SR 9 421 518 €
Ministerstvo financií SR 6 032 914 €
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 5 965 453 €
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 4 555 350 €
Úrad ministerstva vnútra 2 719 385 €
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 500 115 €
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí 397 850 €
Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 100 000 €
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Sekcia ekonomiky a finančného manažmentu 50 000 €
Ministerstvo spravodlivosti SR 30 000 €
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 28 400 €
Ministerstvo životného prostredia SR 17 500 €