Tabuľky a grafy

Bilaterálna spolupráca

Rozšírený filter - Bilaterálna spolupráca Základný filter - Bilaterálna spolupráca

Aktivity, na ktoré sa nevzťahuje slobodný prístup k informáciám, nie sú na stránke zverejnené.

Názov projektu Financujúci subjekt Krajina Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
Building a healthy community through medical outreach, prevention and education Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Keňa 2022 7 000 € Fa search plus
Building of a Park in Dragash town Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Kosovo 2022 7 000 € Fa search plus
Bushkash Physiotherapy Center Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Albánsko 2022 2 995 € Fa search plus
Business Incubator Devin Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Bosna a Hercegovina 2022 1 335 € Fa search plus
Children educational support Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Indonézia 2022 1 266 € Fa search plus
Children of today are citizens of future Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Gruzínsko 2022 6 980 € Fa search plus
Clean Cooking Energy for Samburu Girls Foundation Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Keňa 2022 2 400 € Fa search plus
Clean drinking water – healthy children Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Ukrajina 2022 1 178 € Fa search plus
Clean environment - secure future: Budesti responds to climate challenges Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Moldavsko 2022 7 000 € Fa search plus
Climate Change Effects on Wine Making Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Macedónsko 2022 6 649 € Fa search plus
Climathon Albania Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Albánsko 2022 49 463 € Fa search plus
Climbing wall for Oni Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Gruzínsko 2022 7 000 € Fa search plus
372 záznamov (stránka 3 z 31)

Vyplatená suma podľa regiónov

Región Vyplatená suma
EURÓPA 18 900 264 €
Bilaterálne, bližšie neurčené 12 649 897 €
ÁZIA 2 665 009 €
AMERIKA 2 492 952 €
AFRIKA 2 048 886 €

Vyplatená suma podľa sektorov

Sektor Vyplatená suma
Sociálna infraštruktúra a služby 24 504 235 €
HUMANITÁRNA POMOC 6 482 199 €
ADMINISTRATÍVNE NÁKLADY DONOROV 2 144 176 €
NEROZDELENÉ/ NEŠPECIFIKOVANÉ 1 986 704 €
UTEČENCI V DONORSKÝCH KRAJINÁCH 1 254 175 €
Hospodárska infraštruktúra a služby 1 192 075 €
Výrobné sektory 853 949 €
MULTISEKTOROVÁ/PRIEREZOVÁ 311 096 €
KOMODITNÁ POMOC A VŠEOBECNÁ PROGRAMOVÁ POMOC 28 400 €

Vyplatená suma podľa poskytovateľov – Celková spolupráca

Poskytovateľ Vyplatená suma
Ministerstvo zdravotníctva SR 14 963 292 €
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 6 995 009 €
Úrad ministerstva vnútra 6 274 209 €
Ministerstvo financií SR 3 738 191 €
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 3 496 038 €
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 855 389 €
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 638 192 €
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí 293 450 €
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 248 127 €
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 128 700 €
Ministerstvo životného prostredia SR 101 411 €
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Sekcia ekonomiky a finančného manažmentu 25 000 €