Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

KNR SR Študijné cesty a prijatia 2013

Základné informácie

Financujúci subjekt Kancelária Národnej rady SR
Prijímajúca krajina Bilaterálne, bližšie neurčené
Impl. subjekt
Kód impl. subjekt Donorská vláda
Geo lokácia
  Zemepisná dĺžka
  Zemepisná šírka
Dátum zazmluvnenia záväzku 01.01.2013
Dátum ukončenia záväzku
Mena EUR
Stav Schválené OECD

Popis

Študijné cesty zamestnancov Kancelárie Národnej rady SR a prijatia expertov partnerských inštitúcií na pôde KNR SR z rôznych krajín; zdieľanie skúseností a poznatov  o službách poskytovaných KNR SR v oblasti legislatívneho procesu, parlamentných, analytických, knižničných a archívnych služieb

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2013 15 000 € 15 000 €
Spolu 15 000 € 15 000 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Zákonodarné orgány a politické strany 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu KNR SR Študijné cesty a prijatia 2013 voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
KNR SR Študijné cesty a prijatia 2013 15 000 €
Ostatné filtrované pomoci 1 040 712 182 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región