Detail spolupráce

Multilaterálna spolupráca

Príspevok UPU 2022 (MDV SR)

Základné informácie

Financujúci subjekt Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Impl. subjekt OSN
Kód impl. subjekt Svetová poštová únia
Popis projektu Príspevok UPU 2022 (MDV SR)
Dátum zazmluvnenia záväzku 01.01.2021
Dátum ukončenia záväzku
Mena EUR
Stav Schválené OECD

Popis

Štatutárny príspevok SR do UPU za rok 2022. Zaplatený v roku 2021.

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2021 20 709 € 20 709 €
Spolu 20 709 € 20 709 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Nešpecifikované sektory 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Príspevok UPU 2022 (MDV SR) voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Príspevok UPU 2022 (MDV SR) 20 709 €
Ostatné filtrované pomoci 1 040 712 182 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región